Åse-Trång

Mjölkbrygga

Välkommen!

Byarna Åse och Trång ligger fyra mil väster om Östersund – mellan Ytterån och Trångsviken, i landskapet Jämtland. Byarna kännetecknas bland annat av den fantastiska utsikten – med Storsjön och Oviksfjällen i söder och Åreskutan i väster.

Du är varmt välkommen hit!

Andelsbevis för JogårdenVill du bli andelsägare i Jogården?

Är du intresserad av att bidra till Jogårdens fortlevnad och utveckling? Vi erbjuder bygdens invånare och andra intressenter att köpa andelar i Jogården.

Läs mer om hur du blir andelsägare

Aktuellt just nu

Kalkmuséet öppet på efterfrågan

I utställningen ”Välsignade kalk” får du en inblick i hur kalkstenen i bygden har blivit till och hur människorna har tagit tillvara på den.