Åse-Trång

Jogården

Jogården är den centrala samlingsplatsen i Åse-Trång. Den ägs av Jogården i Åse, ekonomisk förening.

Mangårdsbyggnaden räknar sitt ursprung från 1638 medan bryggstugan sannolikt är från senare delen av 1700-talet. Ur ”Jo-gården i Åse – En gammal Jämtlandsgårds historia” (2004) av Nils G. Åsling.

Hyr Jogården

Du är välkommen att hyra Jogården. Mejla byalaget@ase-trang.nu eller ring 070-354 55 37.

Jogården (inkl. kök och toalett): 300 kronor

Tid för förberedelser dagen innan samt tid för städning dagen efter är inkluderad.

Gård med ett rött gammalt hus

Bli andelsägare i Jogården

Är du intresserad av att bidra till Jogårdens fortlevnad och utveckling? För att föreningen ska kunna söka externa medel och renovera byggnaderna behöver vi ett grundkapital.

Vi erbjuder därför bygdens invånare och andra intressenter att köpa andelar i Jogården.

Varje andel kostar 500 kronor. För att bli medlem behöver du köpa minst en andel – men du är självklart välkommen att köpa flera. 

Fördela gärna andelarna på så många familjemedlemmar som möjligt!

  1. Betala in andelarnas summa till bankgiro: 5818-0647.
  2. Mejla till jogarden@ase-trang.nu och meddela vem/vilka som ska stå som ägare av andelarna. Uppge även ägarnas namn, adress och framför allt mejladress.
  3. Vi skickar därefter ut andelsbevisen till ägarna per post.
Andelsbevis för Jogården